PISMO DO PRZEWODNICZĄCEJ RADY

Do Pani Beata Pastryk, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Golczewie
Golczewo, dnia 04.03.2013 r

W dniu 19 lutego 2013 roku, na wspólnym posiedzeniu komisji, czyli na jednym z najważniejszych posiedzeń organów kolegialnych gminy, zostałem bezprzykładnie zaatakowany przez burmistrza Golczewa. Cytuję fragment: Moi pracownicy nic nie robią tylko odpowiadają na pisma Kołodzińskiego – czy to jest normalna sytuacja? (i dalsze) To stwierdzenie skłoniło mnie do zamieszczenia oświadczenia na stronie portalu kamieńskie.info uwag obnażających kłamliwość tego stwierdzenia. Moje oświadczenie ze względów oczywistych musiało mieć formę maksymalnie uproszczoną.

Czytaj dalej

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Golczewo, dnia 04.03.2013 r

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198, z późn. zm.) zwracam się z wnioskiem  o udzielenie informacji publicznej poprzez:
Zamieszczenie w ciągu 14 dni na stronie www.bip.golczewo.pl wykazu osób i podmiotów, wraz z kopiami podjętych w tej sprawie decyzji przez właściwy organ gminy, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono wszelkiego rodzaju ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty – za okres od wejścia w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. za okres roku 2009, 2010, 2011 i 2012.
lub
Dostarczenie mi na adres kolzyg@poczta.fm  tychże informacji, w tym  samym zakresie  i za ten sam okres w postaci zeskanowanych obrazów tych dokumentów.